ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

Investment forum 2023 บลจ ONE-Wealth Certified

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โดยคุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน เข้าร่วมงาน Investment Forum 2023 ซึ่งจัดโดย บลจ.วรรณ ในการนำเสนอมุมมอง และความท้าทายในการลงทุนในปีนี้ ณ. โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page