ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และบริการด้านการลงทุนของ บลน. เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด จะติดต่ออย่างไร

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร. 02-026-6875 ต่อ 9918 หรือผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลท่าน

2. หากต้องการใช้บริการกองทุนของ บลน. เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ท่านจะต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร. 02-026-6875 ต่อ 9918 หรือผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลท่าน

3. ช่วงเวลาที่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของ บลน. เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด คือ ช่วงเวลาใดบ้าง

บริษัทฯ กำหนดเวลาเปิด-ปิดทำการซื้อขายกองทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) เวลา 8.30 – 14.30 น.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2026-6875

อีเมล:  consult@wealthcertified.co.th

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

  • เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาทำการ)
  • ส่งจดหมายมายังบริษัท ถึงฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  • โทรศัพท์  : 0-2026-6875 ต่อ 9901 หรือ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) กด 5
  • E-mail  : compliance@wealthcertified.co.th

MANAGE YOUR WEALTH

You cannot copy content of this page