ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

  CONTACT US

  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

  เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12A พื้นที่เลขที่ B1-B2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ 0-2026-6875

  consult@wealthcertified.co.th

  ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

  • เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาทำการ)
  • ส่งจดหมายมายังบริษัท ถึงฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  • โทรศัพท์  : 0-2026-6875 ต่อ 9901 หรือ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) กด 5
  • E-mail  : compliance@wealthcertified.co.th

  MANAGE YOUR WEALTH

  You cannot copy content of this page