บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องในวาระสงกรานต์วันปีใหม่ไทย พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สถานที่ตั้งใหม่ของบริษัท อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 22 ถนนสีลม

ทีมงาน KSL Real Estate เข้าสวัสดีเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

ทีมงาน KSL Real Estate เข้าสวัสดีเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คุณ พิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ ทีมงานบริษัท เคเอสแแอล เรียลเอสเทต เจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงานลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้
โดยทั้งนี้ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ได้แจ้งการย้ายสถานที่สำนักงานแห่งใหม่ มาที่ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม ชั้น 22 แห่งนี้ แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

บลจ.เอ็มเอฟซี เข้าร่วมแสดงความยินดีและเจรจาแผนธุรกิจ กับบลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์

บลจ.เอ็มเอฟซี เข้าร่วมแสดงความยินดีและเจรจาแผนธุรกิจ กับบลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์
คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณภิญญดา พัชรเกศกุล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจอาวุโสฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมเอฟซี จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ที่สำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับความร่วมมือเป็นพันธมิตรและเจรจาแผนธุรกิจ โดยทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ทำสัญญาแต่งตั้ง บลน.เวลธ์เซอร์ติฟายด์ เป็นตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.เอ็มเอฟซี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี จากคุณดารบุษป์ ปภาพจน์ Chief Executive Officer บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสการเซ็นสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตร และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.อีสท์สปริง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา