บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องในวาระสงกรานต์วันปีใหม่ไทย พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สถานที่ตั้งใหม่ของบริษัท อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 22 ถนนสีลม

ทีมงาน KSL Real Estate เข้าสวัสดีเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

ทีมงาน KSL Real Estate เข้าสวัสดีเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คุณ พิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ ทีมงานบริษัท เคเอสแแอล เรียลเอสเทต เจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงานลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้
โดยทั้งนี้ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ได้แจ้งการย้ายสถานที่สำนักงานแห่งใหม่ มาที่ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม ชั้น 22 แห่งนี้ แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

บลจ.เอ็มเอฟซี เข้าร่วมแสดงความยินดีและเจรจาแผนธุรกิจ กับบลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์

บลจ.เอ็มเอฟซี เข้าร่วมแสดงความยินดีและเจรจาแผนธุรกิจ กับบลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์
คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณภิญญดา พัชรเกศกุล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจอาวุโสฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมเอฟซี จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ที่สำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับความร่วมมือเป็นพันธมิตรและเจรจาแผนธุรกิจ โดยทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ทำสัญญาแต่งตั้ง บลน.เวลธ์เซอร์ติฟายด์ เป็นตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.เอ็มเอฟซี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา