ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องในวาระสงกรานต์วันปีใหม่ไทย พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สถานที่ตั้งใหม่ของบริษัท อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 22 ถนนสีลม

You cannot copy content of this page