ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ให้การต้อนรับ บลจ.ไทยพาณิชย์  โดยมี คุณสุริสา สิทธิยะเวท Director ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย (Non-Bank) และทีมงานกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เพื่อประชุมในการร่วมมือเป็นพันธมิตร และพิจารณาแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยมี คุณสุริสา สิทธิยะเวท Director ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย (Non-Bank) และทีมงานกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เพื่อประชุมในการร่วมมือเป็นพันธมิตร และพิจารณาแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page