ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875


คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณปกรณ์ ติรกาญจน์ Director ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย(Bank)กลุ่มธุรกิจลูกค้าสถาบัน และทีมงาน ของบลจ.ไทยพาณิชย์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ร่วมกัน ณ สำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page