ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875


บลจ.เอ็มเอฟซี เข้าร่วมแสดงความยินดีและเจรจาแผนธุรกิจ กับบลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์
คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณภิญญดา พัชรเกศกุล  ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจอาวุโสฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมเอฟซี จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ที่สำนักงาน บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์  เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับความร่วมมือเป็นพันธมิตรและเจรจาแผนธุรกิจ โดยทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ทำสัญญาแต่งตั้ง บลน.เวลธ์เซอร์ติฟายด์ เป็นตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.เอ็มเอฟซี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page