ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง  บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ให้การต้อนรับ บลจ.กรุงศรี เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน โดยมี

คุณเอนกพร โพธิทัต Chief Distribution Management Office และทีมงานฝ่ายตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน  บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เพื่อประชุมในการร่วมมือเป็นพันธมิตร และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.กรุงศรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา


คุณพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง  บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ให้การต้อนรับ บลจ.กรุงศรี เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน โดยมี
คุณเอนกพร โพธิทัต Chief Distribution Management Office และทีมงานฝ่ายตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน  บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เพื่อประชุมในการร่วมมือเป็นพันธมิตร และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) ของ บลจ.กรุงศรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

You cannot copy content of this page