ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

ทำบุญครบรอบ 3 ปี บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ และเปิดตัวสำนักงานใหม่ ณ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งบริษัท พร้อมการเปิดตัวสำนักงานใหม่ ณ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 22 ถนนสีลม ในโอกาสพิเศษนี้ บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานจาก 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสงฆ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และทีมงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพันธมิตรทุกท่าน โดยหวังให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

You cannot copy content of this page