ไทย ENG

CONTACT US
0-2026-6875

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จัดกิจกรรม Team Building โดยมีกิจกรรมสันทนาการพร้อมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ณ.ตำบลบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

Wealth Certified Outing 2023
Wealth Certified Outing 2023

You cannot copy content of this page